english
Родна кућа глумца Тоше Јовановића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налазила се у улици Тоше Јовановића број 28. Саграђена је у првој половини XIX века као типична панонска кућа правоугаоне основе, са двоводним кровом покривеним трском. Зидана је од набоја и малтерисана је. Једноставне фасадне обраде, забатном чеоном страном окренута ка улици, имала је правоугаоне прозорске отворе, који су накнадно замењени прозорима мањих димензија. Кућа је прво претрпела велике измене у распореду просторија, затим на екстеријеру и на крају је срушена 1991. Осим етнолошке вредности имала је и историјски значај, јер се у њој 1845. родио познати глумац и редитељ Тоша Јовановић. Глумачку каријеру започео је у тада познатим глумачким трупама Адама Мандровића, Јоце Поповића, Паје Степића. Афирмисао се улогама младих јунака и љубавника у класичном, романтичном и салонском репертоару. Наступао је у Београду и Загребу, у драмама и комедијама. После боравка у Загребу, где је једно време радио као глумац у Казалишту, 1873. враћа се у Београд, где ради као глумац и редитељ, до смрти 1893.