english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1198
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 17
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 714. од 09.11.1966.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је у другој половини XVIII века, а по типу је уобичајена једнобродна грађевина са петоугаоном апсидом и звоником на западној страни. Западна, јужна и северна фасада декорисане су плитким пиластрима са капителима. На западној страни изнад капитела је забат, тако да пластични декор подсећа на антички храм. Иконостас, тронове и певнице је сликао 1806. Арсеније Теодоровић, један од најзначајнијих српских сликара епохе класицизма, док је зидне слике радио Никола Алексић 1864. Аутор „Христовог гроба”, ретког и изузетног сликарског дела, није међутим идентификован. Осим иконостаса, црква има и богату ризницу сакралних предмета, вредних творевина примењене уметности, коју су попунили приложници и дародавци.