english
Ветрењача
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1899
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1104
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 16
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 657/64. од 06.02.1965.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је на периферији села, крај пута за Башаид, 1899. Зидана је опеком у облику зарубљене купе на којој је нижи купасти кров. Кроз њега пролази осовина са крилима за хватање ветра и покретање механизма. Унутрашњи простор ветрењаче подељен је на приземље, два спрата и таван, повезан унутрашњим степеништем. У тавански простор и горњи спрат смештени су конструкција, зупчаници и осовине дрвеног механизма, док су на првом спрату три камена за млевење жита, а у приземљу исто толико сандука у које олуцима доспева брашно. Истоветна је са ветрењачом у Чуругу и представља редак пример некада многобројних објеката ове врсте. Зграда и механизам су у лошем стању и поред више делимичних обнова.