english
Родна кућа народног хероја Светозара Марковића - Тозе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1201
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 55
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ Нови Сад бр.2134/49 од 29.12.1949. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Светозар Марковић – Тоза рођен је 1913. у Тарашу, селу северозападно од Зрењанина, а члан КПЈ био је од 1936. године. Као организациони секретар Покрајинског комитета руководио је 1941. борбом против окупатора у Војводини. Био је покретач и уредник листова „Истина“ (издање за Бачку) и „Слободна Војводина“. Новембра 1942. године пао је у руке мађарских фашиста и обешен је у Новом Саду фебруара 1943. године. Кућа народног хероја Светозара Марковића – Тозе налази се на крају села и има укупно пет соба од којих су две према улици и покривена је двоводним кровом. Обележена је спомен-плочом.