english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1813-1814
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1202
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 10
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ Нови Сад бр.767/50. од 19.12.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Томашевац налази се око двадесетак километара југоисточно од Зрењанина. Црква св. Николе Летњег рађена је по узору на цркве посвећене истом патрону у Сакулама и Самошу, селима недалеко од Томашевца, тако да све три цркве изгледају готово потпуно идентично. Звоник је обновљен 1938. Висока олтарска преграда вешто је конструисана и резбарена у необарокном стилу. Иконе је започео Јован Поповић, који је током рада преминуо. После дужих преговора, приликом којих је одбијена понуда Константина Данила, посао је завршио Чех Карло Гуч, бечки сликар који је израдио и икону на Богородичином трону. Поповић је насликао све иконе треће зоне (апостоле и пророке) и Распеће на врху иконостаса. Из друге зоне његове су, највероватније, Рођење и Св. Тројица. У олтару се налази шест рипида на којима су у минијатури приказане композиције из оба завета на једној, и анђеоским главицама на другој страни, које нису атрибуиране.