english
Римокатоличка црква Св. Петка
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1872
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1281
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 264/76 од 24.01.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Римокатоличка црква у Инђији, посвећена апостолском предводнику Св. Петру, подигнута је 1872. Представља типски замишљену и изведену грађевину у барокно-класицистичком маниру, прилагођену конзервативном укусу својих наручиоца. То је монументална, једнобродна грађевина са полукружном апсидом на јужној страни и високим звоником на северној. Уз западни зид додата јој је сакристија квадратне основе. На главном, јужном прочељу пиластри који фланкирају улазни портал прате линију звоника који се диже над бродом. Унутрашњост храма је монументалног изгледа, а наос је луковима који носе полобличасти свод издељен на пет травеја. Изнад улаза налази се хор са оргуљама. Зидови су обојени и украшени биљним орнаментима, а под је покривен двобојним плочицама. Главни олтар се састоји из три дела где св. Петра као централну фигуру прате својеће фигуре светитеља постављене са леве и десне стране. Слика св. Петра је рад непознатог аутора из XIX века, док су архитектонско решење олтара и скулптуре светитеља дело сарајевског архитекте Винкаша настале у години подизања цркве. На левом и десном бочном олтару налазе се слике Богородице са св. Аном и Вазнесења Богородице, обе из XVIII века.