english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1282
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
4
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 98 од 23.06.1972.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Крчедин налази се на западним обронцима Фрушке горе, недалеко од Бешке. Црква Св. Николе, настала крајем X века, једнобродна је грађевина са олтарском апсидом на источној, и звоником на западној страни. Прекривена је двоводним кровом и омалтерисана споља и изнутра. Фасаде су рашчлањене ниским соклом, пиластрима и профилисаним кровним венцем. Певнице су рад дрворезбара Марка Вујатовића из 1806, на којима стоје слике Теодора Витковића и Димитрија Лазаревића из 1810. Висока, вишеспратна олтарска преграда, украшена богатим дрворезбарским украсом, класицистички је рад Едуарда Владарша из 1843. Престоне иконе су фланкиране канелираним стубовима обавијеним венцима ружа са композитним капителима. Мотиви су биљни: храстово лишће, руже, гроздови и гранчице. Иконе на иконостасу сликао је Петар Камбер 1853. Конзерваторско-рестаураторски радови на архитектури обављени су 1973, а радови у унутрашњости храма и на чишћењу резбарених делова иконостаса 1981.