english
Римокатоличка црква
Основни подаци
Место
Нови Сланкамен
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1862
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1285
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
7
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 102 од 13.10.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква Св. Михаила у Новом Сланкамену подигнута је 1862. као једнобродна грађевина са апсидом на западној, звоником на источној и сакристијом на јужној страни будући да оријентација католичких цркава није усмерена у правцу исток-запад. Фасаде су једноставно рашчлањене соклом, пиластрима и профилисаним кровним венцем. Над улазним порталом источне фасаде налази се прозор надвишен троугаоним тимпанонским пољем, док се звоник завршава типичном кулицом пирамидалног облика. У унутрашњости цркве скулпторално су украшени само олтари: централни и два бочна, углавном декоративним флоралним мотивима. На главном олтару је слика св. Михаило убија сатану, рад Новосађанина Nitzkelety Imre-а из 1868. На левом и десном бочном олтару су две слике непознатог аутора из друге половине XIX века. Зидне слике, махом на сводовима олтара и наоса, насликао је загребачки мајстор Марко Антонини 1899.