english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Чортановци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1288
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
10
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 230/74 од 16.07.1975.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Чортановци налази се на ободу Фрушке горе, недалеко од Сремских Карловаца. Храм Св. Николе подигнут је у првој половини XIX века, о чему сведочи уговор склопљен 1827. између општине и Карла Хаскија, зидарског мајстора из Митровице. Типска у основној замисли, то је једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом и нижим звоником на западној страни. Уобичајену хоризонталну и вертикалну поделу соклом, кровним венцем и пиластрима допуњују по три степенасто усечене и полукружно завршене нише за прозоре на северној и јужној фасади. Звоник у приземном делу решен је као отворено предворје. Резбарија олтарске преграде са преовлађујућим барокним биљним мотивима комбинованим са таласасто изувијаним формама, дело је непознатог мајстора из друге половине XVIII века. Иконе се приписују Григорију Јездимировићу, следбенику стила Теодора Крачуна, са којим је сарађивао на сликању главног иконостаса Саборне цркве у Сремским Карловцима. То је био сликар недовољног образовања и без веће креативне моћи. Иконостас је првобитно био намењен цркви у Лединцима, а у већој, чортановачкој цркви, додати су поједини делови ради попуњавања простора и учвршћења резбарија.