english
Врдничка кула
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1289
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 386/49 од 15.03.1949.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

На јужним падинама Фрушке горе, на надморској висини од око 400 m, налази се утврђени град Врдник, који се у изворима први пут помиње 1315. године као Rednak, Rednuk, Regnicz. Град је имао издужену полукружну основу са улазном капијом на источном делу бедема. Поред капије се налазила улазна кула, изнутра правоугаоне, а споља заобљене основе. На очуваном делу јужног зидног платна и данас се виде ојачања – контрафори. Утврђењем још увек доминира снажна бранич-кула, такође издужене полукружне основе. Откопавањима, која су пре Другог светског рата вршена испред улазне куле, откривени су зидови који су опасивали подграђе. До сада нису вршена никаква истраживања (археолошка, архитектонска или историјска), тако да се не располаже прецизнијим подацима о изгледу и прошлости Врдника, али је направљена геодетска подлога утврђења.