english
Кућа у којој је живела Милица Стојадиновић Српкиња
Основни подаци
Место
Врдник, Раваничка бр. 33
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1291
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1642/50. од 30.12.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у Раваничкој улици број 33. Саграђена је у XIX веку као приземни објекат са подрумом, правоугаоне основе, постављен дужом страном на регулационој линији улице. Фасаде су једноставне, без украса, током времена мењане као и прозорски отвори. Значајна је због тога што је у њој већи део живота провела позната песникиња Милица Стојадиновић Српкиња (1836–1878), значајна личност српског књижевног романтизма, слављена као прва Српкиња која се посветила књижевности. Писала је песме, родољубиве и дидактичне, а посебно је значајан дневник који је водила у Врднику, под називом „У Фрушкој гори“, у којем је описивала значајније догађаје свога времена.