english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1732
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1132
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 98 од 23.06.1972.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква Св. Николе подигута је 1732. у традицији српске средњовековне архитектуре комбиноване са барокним елементима. Једнобродни храм, засведен полуобличастим сводом, има куполу над централним делом коју носе четири слободна ступца и споља и изнутра петострану апсиду у ширини брода. Барокни торањ дозидан је уз западно прочеље. Хоризонтална подела фасада истакнута је кордонским венцем и низом слепих аркада, а стране дванаестостраног тамбура украшене су колонетама. Старије сликарство развијеног програма, на високој олтарској прегради извео је, како се претпоставља, 70-тих година XVIII века Василије Остојић, мајстор формиран под утицајем руског црквеног барока. Иконостас је 1827. обновио и допунио новим иконама Георгије Бакаловић. Иконе на архијерејском и Богородичином трону рад су непознатог мајстора из друге половине XVIII века. Зидно сликарство из 1749. очувано је у калоти куполе, на пандантифима и на чеоној страни лукова на своду цркве. Стилски и иконографски неуједначено и конзерваторски необрађено, представља рад непознатог аутора. Делимично је прекривено накнадним зидним сликама Димитрија Посниковића из 1886/87.