english
Српска Православна црква Св. Теодора Тирона
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1780
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1295
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
17
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр.1025 од 31.12.1954.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Ириг је градић смештен на Фрушкој Гори на путу Нови Сад–Рума. Насеље је познато још од XIII века када је ту основан католички манастир, да би се у XV веку нашло у поседу деспота из породице Бранковића. Једна од три православне цркве у Иригу, посвећена је светом ратнику Теодору Тирону, а подигнута је у последњој четвртини XVIII века. То је једнобродна је грађевина са петостраном апсидом на источној и звоником на западној страни. Фасаде су рашчлањене соклом, пиластрима и кровним венцем. Улаз је на јужној фасади, где се у ниши над вратима налази икона патрона, св. Теодора Тирона. Иконостас је извео непознат бољи дуборезац из друге половине XVIII века. Највише барокних и рококо декоративно-симболичних мотива украшавају најзначајније иконе на иконостасу, оне из прве зоне. Иконостас и слике на певницама завршени су крајем осамдесетих година XVIII века, а на јужним дверима забележена је година 1788. То је сликарство блиско раду Јакова Орфелина, а његов део пресликали су и позлатили 1824. Теодор Дрезмановић и Димитрије Лазаревић. Иконе је потом чистио Јован Клаић 1864, када је изводио и зидне слике у унутрашњости цркве, да би најзад, почетком XX века био премазан комплетан живопис и већина икона на иконостасу. У цркви се налазе и архијерејски трон са доцније пресликаном иконом Христа из XVIII века, као и Богородичин престо са иконама Григорија Николића из 1801. На хору је издвојена капела Св. Харалампија са иконостасом Јована Пантелића из 1811.