english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
VIII деценија XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1294
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Датум уписа у локални регистар
10.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завод за заштитуспоменика културе Нови Сад бр.713. од 08.11.1966. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Јазак налази се у Срему на падинама Фрушке Горе. Једнобродна црква посвећена св. Николи са барокним волутама на западној фасади и високим и витким звоником, саграђена је у другој половини XVIII века. Иконостас је резао је 1790. познати Новосађанин Аксентије Марковић, који се у документима појављује пред крај девете деценије XVIII века изводећи резбарију класицистичких мотива. Већ 1803. резбарске радове је обнављао Марко Вујатовић из Сремских Карловаца, најпознатији билдхауер мајстор свог времена. Иконе је 1805. израдио Стефан Гавриловић, предводник генерације која се појављује крајем XVIII века. Током четврте деценије XIX века, Јован Иванић, ученик и следбеник Арсе Теодоровића, осликао је унутрашњост цркве и насликао 30 малих, целивајућих икона као и празничне иконе насликане уљем на лиму. Зидне слике 1883. започиње да ради Павле Чортановић који убрзо напушта започети посао, а завршава га Ђока Путник. Међу покретним иконама сачувана је Богородице са Христом на северозападном ступцу припрате, датирана у 1785. и приписана познатом сликару раног барока Јанку Халкозовићу.