english
Воденица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1297
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
20
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 224 од 25.06.1965.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Воденица са усправним колом у Ривици подигнута је 1800. према натпису који је постојао крај улаза. Испод године били су урезани иницијали АТ. По томе би спадала међу најстарије сачуване воденице у Срему. Била је редовничка, што значи да је постојало више удеоничара, са утврђеним редом за мељаву сваког од њих. Грађена је од тврдог материјала, облепљена блатом и окречена, осим на забатној страни на којој је дрвени точак великог пречника на чије паоке пада вода спроведена с брега дрвеним коритом. Налази се у атару села на потесу Јазавац. Услед изградње језера пренета је 1974. на данашњу локацију, удаљену неколико стотина метара од првобитне. У нову зидану зграду воденице пренет је конзервиран млински механизам. Мада делом конзервирана она је ван употребе, јер нема воденичног јаза ни воде која би је покретала.