english
Дворац Грофа Караса
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
око 1770.год.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1237
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. Е-52/А од 09.07.1952 год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнут је крајем XVIII века, основе у облику латиничног слова L, образујући са оградним зидом унутрашње двориште. На краћем тракту, надвишењем и обрадом, истакнут је репрезентативни део којим се приступа, преко широког степеништа и трема, главном улазу. На оградним стубићима трема постављене су декоративне вазе. Ограда трема је од кованог гвожђа, као и сви гитери на прозорима и вратима. На чеоној, асиметричној, троделној фасади ризалит је посебно наглашен кровним барокним фронтоном, који је преко архитравног фриза са триглифима и метопама ослоњен на четири висока пиластра завршена композитним капителима. Изнад плитких лукова прозора и врата ризалита је пластична рељефна флорална декорација и, као и над осталим отворима, профилисане архитравне греде на конзолама. Остале фасаде скромније су обрађене. Испод дела краћег тракта је засведени подрум. У заштићеној околини Карасовог парка током 1999. изграђено је школско игралиште.