english
Српска Православна црква Успења Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1461
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
51
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.274/50 од 15.03.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Црепаја се налази око двадесет километара северно од Панчева. Црква Успења Богородице је типична сакрална грађевина настала у Банату у XIX веку. Архитектонски, она је веома блиска цркавама оближњих села Сакуле, Самош и Томашевац. Западна фасада цркве у Црепаји украшена је сликама које фланкирају улазни портал. Иконостас за ову цркву начинио је резбар Франц Зиман из Беле Цркве. Највећи део иконописа извео је Јован Поповић 1858–59. Он је украсио иконостас, певнице и иконе за Богородичин (Богородица с дететом и Христ и Самарјанка) и архијерејски трон (св. Сава Српски), као и низ целивајућих икона. Школован на бечкој Академији и добро упознат са владајућим стилом назаренског сликарства, он се држао поука својих учитеља и предложака из тзв. Цимерманове Библије. У олтарској апсиди постоји фрагмент зидног сликарства, фигура св. Јована Златоустог. У цркви је сачувана и једна Богородичина икона из друге половине XVIII века, једно Крунисање Богородице, неколицина празничних, све сликане уљем на дрвету. Уљем на лиму насликане су преостале празничне иконе датоване у XIX век, и две, изведене у истој техници, које су украшавале свећњаке, дело Арсенија Петровића из 1841.