english
Српска Православна црква Св. Арханђела
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1777-1780
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1464
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
48
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.02-272/!-69 од 16.04.1969. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Градић Ковин се налази у јужном Банату, око 25 km југоисточно од Панчева. Ковинска црква Св. арханђела Михаила и Гаврила зидана је током осме деценијe XVIII века. О њеној обнови из 1887, коју је извео Аугустин Козанек из Панчева, говори запис на полеђини иконе на Богородичином трону, али се не зна шта је том приликом урађено. Иконостас је највероватније настао убрзо по изградњи храма. Резбарија је врхунског квалитета, па отуд прича у народу да је донета чак из Беча, али се пре може приписати познатој новосадској породици Марковић. Основну архитектонску конструкцију држе стубићи у два реда, а орнаментика је најчешће састављена од уобичајених биљних барокно-класицистичких мотива. Сматра се да су иконе непознатог мајстора настале у периоду између 1780. и 1805. Иконе на архијерејском и Богородичином трону стилски су сасвим блиске престоним. Оне су готово идентичне иконама из суседног села Гаја из 1802, па је чак вероватно да их је радио исти мајстор. Унутрашњост цркве је готово сва исликана, али је због чађи која се наталожила тешко утврдити шта је све представљено. Арсеније Јакшић, који је осликавао вршачку Саборну цркву, извео је неколико слика на лиму за ковинску богомољу, па је могуће да је он и аутор живописа. Целивајуће иконе из око 1770. приписују се Теодору или Димитрију Поповићу. У цркви се чува већи број покретних икона и слика различитих аутора, насталих током прошлог столећа.