english
Сеоска кућа
Основни подаци
Место
Руски Крстур
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1147
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
109
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 225. од 14.06.1965. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је по досељењу Русина почетком друге половине XVIII века. Грађена је од набоја, тросливног крова покривеног трском са наглашено испуштеном стрехом дуж дворишне стране. Необичном оријентацијом, ужом, чеоном страном у двориште а задњом ка улици, она указује на свој настанак пре формирања улица. Четвороделне је просторне структуре, у низу: гостинска соба, кухиња са подоџаком, задња соба и комора за коју се, на основу типског пројекта за досељене, може претпоставити да је првобитно била штала. Појава штале као засебне просторије указује на несигурност времена у којем је настала ова, у основи развијена, равничарска кућа Војводине из периода колонизације. Као вредан пример народног градитељства она представља сведочанство о времену досељавања Русина 1751. и изградње овог села. Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови су изведени 1995.