english
Српска Православна црква Св. Георгија
Основни подаци
Место
Српска Црња
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1775
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1204
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 5
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС. бр.1341/48. од 16.08.1948. год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-299/8-88. од 13.04.1989.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

О времену градње храма у Српској Црњи постоји недоумица. Према С. Боровском, сазидан је 1775. Међутим, запис у картуши испод царских двери, пронађен приликом обнове цркве 1892, говори да је црква подигнута 1788. Грађевина је уобичајено једнобродна, веома издужене основе. Апсида је полукружна, док је звоник низак, са истуреним тремом, односно два стуба који држе у зони кровног венца троугаони тимпанон. Зидне површине једноставно су обрађене, са плитким пиластрима између прозора. Кровни венац је једноставно профилисан. Унутрашњост је полуобличасто засведена. Хор носе два стуба, а ограда је урађена од низа дрвених балустрада. Иконостас са барокним дуборезом сликао је непознати сликар 1787. Петнаест икона на иконостасу као и иконе на певницама и троновима из 1853. рад су Ђуре Јакшића, најзначајнијег сликара српског романтизма. Иако припадају његовим раним радовима, у којима је осетна тенденција да се постигне сличност са иконама Константина Данила, црњанске иконе значајне су међу релативно малобројним Јакшићевим делима из области црквеног сликарства.