english
Родна кућа Ђуре Јакшића
Основни подаци
Место
Српска Црња
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1123
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 7
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 639/48 од 30.04.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Маршала Тита. Кућа је панонског типа, грађена почетком XIX века. Значајна је због тога што је у њој рођен познати песник, књижевник и сликар Ђура Јакшић (1832–1878). Првобитно се бавио сликарским радом и све до 50-их година прошлог века сматрао се првенствено сликарем. прошао је кроз сликарску школу Константина Данила, боравио у два маха у Бечу и кратко у Минхену. Јака струја романтизма учинила је да се брзо и радикално одвоји од манира свог учитеља и да се издвоји као сасвим аутентична појава у српском сликарству романтизма, посебно значајна по својим историјским композицијама и портретима. У ликовној структури његове слике доминантно је осећање за боју и њене конструктивне и психолошке особине, превласт осећања над интелектуалним промишљањем. Склоност ка поезији, која је код Јакшића била под јаким утицајем европског романтизма, у тесној је вези са његовим сликарским изразом. Његов књижевни рад одликује разноврсност, богатствотема и литерарних форми. Обухвата љубавну и патриотско-социјалну поезију, историјске драме и приповетке исврстава га међу највеће лиричаре српског романтизма, као што је и својим сликарским радом досегао највеће домете у српском сликарству романтизма. Конзерваторски радови на објекту изведени су 1975.