english
Српска Православна црква Св. Јована Претече
Основни подаци
Место
Нови Бечеј
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1807
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1182
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 21
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 939/67. од 01.04.1968.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У некадашњем насељу Врањеву – које је данас део Новог Бечеја – подигнута је почетком XIX века црква Св. Јована Претече. Једнобродној грађевини са споља петоугаоном апсидом и плитким певницама додата је 1859. припрата над којом се уздиже торањ. Претпоставља се да је том приликом изведена фасадна декорација целог храма. Између сокла и поткровног венца на којем се смењују триглифи и осмолисни цветни орнамент, наизменично су постављени пиластри профилисаних стопа и капитела, односно степенасто увучене аркаде. Тако формиране нише сасвим су плитке на припрати и певницама, док су на зидовима наоса дубље. Централни ризалит троделне западне фасаде благо је избачен ван равни зида. Изнад кровног венца, коса забатна платна придржавају четвртасто постоље куле са барокно завршеним врхом. Ентеријер цркве украшавају како иконе тако и зидно сликарство. Иконостасна преграда, симетричне конструкције и са богатом резбаријом биљног карактера, у потпуности затвара олтар. Појединачне фигуре светитеља и композиције са христолошком тематиком настале су у четвртој деценији XIX века и дело су Јефтимија Поповића. Зидне слике такође се приписују Поповићу или неком од сликара њему сродног уметничког опредељења, попут Саве Петровића и Павла Чортановачког. Конзерваторски радови су вршени 1968.