english
Стамбена зграда у Врањеву
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1183
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 22
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 941/67. од 01.04.1967. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Јосифа Маринковића бр. 69. Саграђена је у првој половини XIX века. Њен власник, Владимир Главаш, завештао је цркви. На кући се налази спомен плоча са натписом: „Овде се родио др Владимир Главаш, велики народни добротвор 1834–1909“. Грађана је као приземни објекат, правоугаоне основе, са двосливним кровом. Архитектонски је обликована са стилским карактеристикама бидермајера и представља изразито чист пример богатије грађанске куће са одликама овог стила. Сва дрвенарија – врата, прозори, рагастови, гитери, браве и кључеви, као и тапете и зидна декорација стилски су уједначени и усаглашени са декоративном обрадом фасада. У кући се налазе остаци стилског намештаја и неколико портрета, радова Николе Алексића. Главашева кућа, општинска зграда и православна црква представљају складну просторно и стилски усаглашену амбијенталну целину Врањева.