english
Општинска зграда
Основни подаци
Место
Врањево Ново
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прве деценије XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1184
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 23
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 940/67. од 01.04.1968.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Бивша општинска зграда налази се у улици Рајка Ракочевића бр. 15, у средишту некадашњег насеља Врањева. Саграђена је 1824. године као приземна угаона грађевина са два једнака, симетрична, крила у основи, која се завршавају једноставним чеоним забатима. Kровови су двосливни. Архитектонски је обликована у стилу сеоског ампира, слично општинским зградама у Српском Крстуру, Мокрину и стамбеној згради у улици Јосифа Маринковића у Врањеву. Фасаде су малтерисане, високог сокла, плитко увучених или истакнутих зидних површина са касетираним деловима испод и изнад прозорских отвора и на појасу фриза. Прозори су правоугаони, ритмично распоређени, са гитерима од кованог гвожђа. На једном од крила, као главни акценат грађевине, налази се плићи улазни трем, са два стуба који носе архитрав, полукружни профилисани тимпанон и полуобличасти кров трема. Објекат је у целости добро очувао првобитне просторне и стилске карактеристике. Конзерваторски радови изведени су 1965.