english
Српска Православна црква Арханђела Михаила и Гаврила
Основни подаци
Место
Нови Кнежевац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1848
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1242
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-244/2-73 од 04.04.1973. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Тачна година изградње новокнежевачке цркве, складних пропорција и репрезентативног изгледа, није позната. Судећи према неокласицистичкој фасадној декорацији највероватније је подигнута почетком XIX века. Обновљена је 1853. Једнобродне је основе са полукружном олтарском апсидом и правоугаоним певничким просторима. Над западним прочељем уздиже се звоник, фланкиран степенасто изведеним зидом забата. Два пара масивних стубова, постављених на постаменте, са архитравом и вишеструко профилисаним тимпаноном у врху наглашавају главни улаз, док су бочни портици нешто скромнији. Иконостасну преграду, богато украшену изрезбареним флоралним мотивима, осликао је 1807. Георгије Поповић, члан сликарске породице из Бечкерека. Солидно сликарско умеће Поповића уочљиво је и поред обнове иконостаса 1830, како је записано на Богородичином трону. Израда зидних слика 1848. приписује се Николи Алексићу.