english
Зграда бившег Народног одбора Атине
Основни подаци
Место
Српски Крстур
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1830
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1143
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-312/1-72 од 4.04.1972. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда је подигнута 1830. у центру насеља, у духу класицизма. Приземна је, основе у облику ћириличног слова Г. Истакнути класицистички трем на средишњем делу главне фасаде, симетрично распоређених стубова, завршава се троугаоним забатом на архитраву. На тимпанону, при темену троугаоног поља смештено је Свевидеће Око у троуглу са благодатним зрацима, што би упућивало да је првобитно зграда била црквена или школска. Нестручним интервенцијама уклоњен је украсни фриз кровног венца, декоративни прозорски оквири и замењени прозори.