english
Здање Визић
Основни подаци
Место
Општина
Период
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1164
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
18
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01- 359/1-74 од 06.06.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се недалеко од Новог Сада, крај Бегеча. Имање се први пут помиње 1408. и било је део футошког властелинства. Од 1805. до 1925. је у власништву грофовске породице Котек, а од 1925. у власништву породице Ковачевић. У оквиру имања као специфичног амбијента са значајним и вредним карактеристикама војвођанске целине налазе се главна зграда са покретним инвентаром, економски објекти и пространо двориште. Главна зграда је саграђена 1901–1902. према пројекту будимпештанског архитекте Ђуле Комора, на месту куће уцртане на плану из 1779. године. У згради се налазе разноврсне и вредне збирке: збирка уметничких слика из XVIII и XIX века, збирка графика, бакрореза и литографија, са повељама, дипломама и плановима из XVIII и XIX века, збирка архивалија од 130 фасцикли разнородне грађе, богата библиотека са око 15.000 књига, збирка периодике, збирка декоративних и употребних предмета од порцулана, метала и стакла, збирка употребних предмета за домаћинство као и збирка пољопривредних и занатских алатки. Конзерваторски радови вршени су у више наврата: 1991–92, 1996, 1998. и 2005.