english
Плава Банија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1808.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1163
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
19
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.761/61 од 10.07.1962. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда Католичке плебаније или Римокатоличког жупног уреда саграђена је 1808. према пројекту Георга Ефингера. Налази се у некадашњој црквеној порти, у ул. Католичке порте бр. 3. Има приземље и спрат. По средини приземља ходник дели зграду на два једнака дела. Архитектонски је обликована са стилским обележјима класицизма и касног барока. Главна фасада је решена симетрично, са плитким централним ризалитом који је наглашен са четири пиластра и пластичним украсом кровног венца. Декоративна пластика фасаде је једноставна и смирена, прозори су правоугаоног облика, кров је висок на четири воде, грађен у традицији конструкције барокних кровова. Просторије приземља су под сводовима, а у центру спратног дела налази се свечана дворана са таваницом богато украшеном гипсаним орнаментима.