english
Зграда Матице Српске
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1910-1913
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1166
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
16
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-130/2-73 од 12.02.1973. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Матице Српске бр. 1. Седиште је Матице српске, а користе је Библиотека Матице српске, издавачко одељење и антикваријат Матице. Саграђена је између 1910–13., према пројекту архитекте Момчила Тапавице, као задужбина Марије Трандафил. У склопу амбијента старог градског језгра, у троуглу између Саборне, Николајевске и Алмашке цркве, у време изградње представљала је значајан допринос урбанизацији града. Грађена је као једноспратни објекат, лоциран на углу бившег „Ханског плаца“, веома разуђеног габарита знатних димензија. Архитектонски је обликована у духу еклектицизма. Посебно је акцентован угаони део објекта са декоративном куполом. Обради и опреми ентеријера посвећена је изузетна пажња, у избору и богатству материјала и квалитету занатско уметничке изграде. У фонду Библиотеке Матице налазе се рукописи, рукописне и штампане књиге и часописи који су због својих културно-уметничких и научно-историјских вредности утврђени за покретна културна добра. У Матици се налази и већи број портрета оснивача Матице и других значајних личности чији су аутори значајна имена српског сликарства XIX века. Уз калкански зид, из улице Матице српске, изграђен је нови анекс за потребе Библиотеке 1990–91, по пројекту архитекте Милана Марића. Конзерваторски радови рађени су 1974–75. и 1986–87.