english
Зграда дома ЈНА
Основни подаци
Место
Нови Сад, Трг слободе бр. 5
Прикажи на мапи
Општина
Период
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1110
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-245/3-83 од 22.06.1983. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Тргу слободе бр. 5, у низу објеката на североисточној страни Трга. Саграђена је 1892. на месту где се од половине XVIII века налазила кафана, касније хотел „Зелени венац“. Власник новоизграђене зграде био је Емерих Мајер, 1916. Лазар Дунђерски, 1947. постаје хотел „Слобода“, 1953. Дом ЈНА. Има два спрата и једносливни сложен кров, надвишен куполом. Обликована је у еклектичком духу са доминацијом неоренесансних елемената. Главна фасада има централни ризалит са два отвора у приземљу, трочланим отвором на балкону спрата и трифору на другом спрату. Ризалит је фланкиран двоструким полустубовима у висини првог и другог спрата, има висок венац, декоративну атику и пирамидалну куполу која надвисује бочне делове крова. Прозори првог спрата су правоугаони, док су на другом лучно завршени. Богат пластични украс фасаде чине фестони од грања, плодова и трака. Над прозорима првог спрата изведена је декорација са стилизованим сатирским главама и палметама, а над прозорима другог спрата су главе жена у шкољкама над монофорама и нешто веће главе мушкараца над бифорама. Поред архитектонско-стилске вредности, зграда Дома ЈНА има и културно-историјско-социолошки значај. У њој је за време Буне 1848. било састајалиште напредне српске омладине, 1918. је ту одржана Народна скупштина Војводине, а касније, у дворани хотела „Слобода“ су одржаване и представе Српског народног позоришта. Конзерваторски радови рађени су 1983, 1988. на куполи, и 1994–96.