english
Споменик Светозара Милетића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1939
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1165
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 876/49 од 18.06.1949. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Споменик је откривен 1939. Рад је вајара Ивана Мештровића. Конципиран је као монументални јавни споменик, лоциран на централном делу Трга слободе. Посвећен је Светозару Милетићу, значајној политичкој личности српског народа у Хабсбуршкој монархији друге половине XIX века, адвокату, писцу бројних чланака револуционарног духа и републиканских тежњи, градоначелнику Новог Сада у два наврата. Милетић је приказан у натприродној величини, гологлав, са пелерином и уздигнутом десном руком. Фигура је изливена у бронзи и постављена на четвртасти постамент од сивог гранита. У реализацији је наглашена смирена статичка монументалност, поједностављена стилизација, промишљен став и пројекција у простору, уз запостављање реалистичких детаља да би се добило на јединствености и целовитости утиска. Споменик је био уклоњен са Трга за време окупације, на иницијативу историчара Васе Стајића враћен је 1944, али на постаменту нижем од оригиналног.