english
Остаци средњовековне цркве на локалитету Клиса
Основни подаци
Место
Стари Ладинци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1168
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
14
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-223/1-69 од 01.04.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

На северним падинама Фрушке горе, на потесу Клиса источно од села Лединаца, стоје развалине средњовековне цркве. То је била мала једнобродна грађевина са једноставним бачвастим сводом. Зидана је од ломљеног необрађеног камена у техници трпанца. Црква је вероватно саграђена у XIII веку. Касније дограђени звоник је у истој техници. Мања сондажна истраживања, обављена изван олтарске апсиде и северног зида цркве, дала су податке о накнадно призиданим контрафорима, али без директног спајања са основним зидовима храма. Фрункције изграђених контрафора нису сасвим јасне; највероватније су били нужно ојачање након већих оштећења цркве. У унутрашњости цркве нису вршена ископавања, те није могуће утврдити њену стварну висину. Остаци лежишта архитравне греде данас се налазе на висини од 2,06 m. Судећи по површини околног терена, црква, или бар један њен део, је могла бити делимично укопана у тло. Неколико откопаних гробова, вероватно монашких, нису дали податке за прецизније датовање. Црква је разрушена и запустела после турских освајања. Почетком XX века у њеној унутрашњости још су се видели остаци фресака, од којих данас нема трагова. Неки истраживачи остатке цркве приписују несталом манастиру посвећеном Светом Сави, чији је култ на Фрушкој гори био веома јак.