english
Стари камени мост на реци Исток
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1700
Основ за упис у регистар
Решење Обласног завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 569 од 22.12.1962.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51759).

Мост се налази између села Будисавци и Жач, на Источкој реци, притоци Белог Дрима. Импозантна грађевина из 17. века, са тринаест отвора неједнаких величина, данас је прилично запуштена. Зидана је ломљеним и тесаним каменом, са фино обрађеним архиволтама отвора где су се сачувале клесане стилизоване зооморфне представе, и геометријски орнаменати, као и оружја. Претпоставља се да је старији мост у турско доба преправљен и дограђен.