english
Турске чесме
Основни подаци
Место
Стари Ладинци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1162
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
17
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.661/66 од 13.03.1967. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Традиција подизања чесама постоји одвајкада у нашем народу, а о значају који им је придаван говори чињеница да је место на којем ће бити постављене пажљиво бирано. Подизане су или у центру насеља, чиме је наглашавана јавност намене, или у близини раскршћа, будући да се гостољубивост заједнице делом мери односом према намернику, или у црквеној порти као делу сакрализованог простора. Камене чесме у Лединцима, у Срему, подигнуте су недалеко од православне цркве, и то једна југозападно од ње и уз главни пут кроз Лединце, друга на бившој пијаци. На првој, иако невешто исклесана, чита се година 1842, док се за годину 1885. на другој чесми претпоставља да бележи време обнове, а не време настанка. Зидане правилно тесаном сигом, забатно решених кровова, декорисане у темену преломљеним, седластим луком, са нишама за одлагање тасова којима се захвата вода и са по две луле низ које се вода слива у корита, чесме се разликују по величини, врсти и степену рељефне обраде. Старе земљане, каљеве цеви којима је вода доведена до чесама, данас су замењене металнима.