english
Мађарска реформатска црква са зградом парохијског дома
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1844
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1161
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
21
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-697/5-81 од 03.03.1982. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подаци о изградњи добијени у црквеној општини односе се на 1836, а С. Боровски наводи да је саграђена 1844. Наглашених је димензија, изведена у духу неокласицизма као једнобродна грађевина са двоспратним звоником над западним прочељем. У складу са принципима Реформаторске цркве, избегнута је свака сувишна декорација, у овом случају сведена на плитке пиластре завршене једноставно профилисаним капителима и на пречишћене украсе флоралних мотива. Бојење спољних и унутрашњих зидова белом бојом још један је начин да се потенцира чистота и скромност, неопходних за веру. Простор храма оживљен је проповедаоницом на канелираном стубу са капителом у облику лотосовог цвета, балконом на западној страни, који почива на стубовима, и ограђеним простором уз главни улаз, чије су доње партије изведене у комбинацији са три лучно засведена отвора. Уз цркву је подигнута, између 1780. и 1786, зграда за становање управитеља имања грофа Харика из Футога. У овом приземном објекту са тремом, отвореног аркадама на дорским стубовима, данас је смештен парохијски дом. Током 2000. извршени су санациони радови на архитектури.