english
Српска Православна црква из 1797. године
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1742-1758
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1137
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1029/49 од 15.07.1949. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је 1737–58. у духу српске традиционалне архитектуре са елементима барока. Једнобродна грађевина пресведена је полуобличастим сводом, а плитки правоугаони певнички простори са севера и југа стварају утисак слободног крста. Велика олтарска апсида, споља петострана, засведена је полукалотом. Припрату од наоса одвајају стубови међусобно спојени луковима. Куполу на десетостраном тамбуру и кубичном постољу, носе четири слободна ступца. Споља је украшена лименом капом у барокно-класицистичком духу. Фасаде цркве, зидане опеком и каменом, украшене су кордонским венцем и двоструким фризом неједнаких слепих аркада. Уз западно прочеље дозидан је средином XVIII века камени троспратни звоник са тремом и барокном капом. Првобитни иконостас (1753) као и живопис у полукалоти апсиде и своду наоса (1754) осликали су Јов Василијевич и Василије Остојић, покушавајући да споје традиционални православни иконопис са барокним колоритом и перспективом. Олтарска преграда, резбарски рад Марка Вујатовића (1797), декорисана је у барокном маниру, али наглашене симетрије блиске класицизму. Иконостас с краја XVIII века, готово рокајно прозрачног колорита, остварио је 1802. Стефан Гавриловић. Каменичка црква поседује и икону арханђела Михаила, рад Стеве Тодоровића (1856), која поред ликовних има и историјске вредности. Конзерваторско-рестаураторски радови вршени су на троновима и певницама у два маха, 1968–69. и 1994, а санациони радови на архитектури изведени су 1996. године.