english
Кућа у којој је живео Јован Јовановић Змај
Основни подаци
Место
Сремска Каменица, Јована Јовановића Змаја бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1144
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 771/48 од 20.05.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Јована Јовановића Змаја бр. 1, у најстаријем делу Каменице, у непосредној близини центра. Саграђена је у другој половини XIX века. Кућа је панонског типа, правоугаоне основе, високог двосливног крова, једноставних фасада без пластичног украса. Значајна је због тога што је у њој, од 1875. са прекидима живео и умро један од најпознатијих и најплоднијих српских песника Јован Јовановић Змај (1833–1904), лекар-хуманиста, покретач и уредник часописа за децу „Невен“. У кући се налази Змајев музеј са сталном поставком која обухвата велики број експоната везаних за песников живот и рад. Највећи део својих активности Змај је утрошио на пригодне политичке, социјалне, сатиричне и хумористичке песме, које је успео да дигне на ниво универзалног значења. Био је верни присталица слободоумних идеја Светозара Милетића и веома је значајна његова патриотска поезија, прожета племенитим, доследно прогресивним, општељудским идеалима. У дечијој поезији, у југословенским оквирима, остао је ненадмашан, а у процени целокупног стваралаштва сврстава се међу наше највеће песнике, како по лакоћи версификације и квалитету својих изузетно топлих, лично акцентованих песама, тако и по својеврсној хроници друштвених збивања свог доба. Обимни конзерваторски радови на објекту изведени су 1973, на фасади 1991, обнова и санација објекта вршена је 2001–2002.