english
Римокатоличка црква срца Исусовог са Жупним двором
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1776 - двор; 1906-1908 - црква
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1155
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
26
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решења Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.918/67 од 23.01.1968 год; бр. 01-539/1-70 од 28.07.1970; 01-564/1-70 од 06.08.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Футошки поседник гроф Хадик подигао је 1776. римокатоличку цркву и жупни двор. Црква је порушена, а на њеном месту саградила је грофица Котек нови храм посвећен Срцу Исусовом. Према пројекту Ференца Венингера храм је у псеудоготском стилу изграђен између 1906. и 1908. Изнад главног улаза је ктиторски натпис писан готицом на латинском језику. Грађевина крстообразне основе има главну седмоугаону и две бочне петоугаоне апсиде. Наос је покривен двосливним, а апсиде петосливним крововима. На месту њиховог сучељавања постављен је узани декоративни торањ. Углови апсида и бочни зидови подупрти су контрафорима. Уз бочне стране главне апсиде припојене су по две четворуугаоне просторије у које се улази спољним степеништима. И уз бочне апсиде призидане су две мање просторије са спољним улазима. Два висока звоника што фланкирају прочеље завршени су високим и уским шестоугаоним пирамидама, са улазима са бочних страна. на западном, тимпаноном завршеном зиду између торњева налазе се главни портал и велика розета. Портал је фланкиран степенасто увученим колонетама које су надвишене линетом и тимпаноном. Као архитектура, и унутрашњост храма са црквеним мобилијаром обликовани су у псеудоготском стилу. У храму се налази пет слика Јозефа Ференца Фалконера, уметника барокног опредељења који је живео и стварао крајем XVIII и почетком XIX века. Жупни двор, саграђен такође 1776, једноспратна је четвороугаона грађевина са карактеристичном пластичном декорацијом испод прозора у облику застава с кићанкама и балустрадом. Конзерваторско-рестаураторски радови су спроведени у периоду 2001-2004.