english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1844
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1448
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
46
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.410/64 од 28.09.1966. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Сакуле налази се у средишњем Банату, недалеко од реке Тамиш. Црква Св. Николе је репрезентативна једнобродна грађевина разуђених фасада, изведена у класицистичком стилу. Северна и јужна фасада решене су са дубоким полукружно завршеним нишама у којима су смештени прозори, а на западном прочељу полукружно завршен прозор над порталом фланкирају две слепе нише истог облика и димензија. У цркви Св. Николе, саграђеној 1844, унутрашња декорација поседује стилско јединство, будући да је настала као дело једне групе мајстора у кратком временском периоду. Иконопис Константина Пантелића из 1856–57. на олтарској прегради, архијерејском и Богородичином трону, чини целину са њиховим архитектонским конструкцијама и скулпторским радом (дверима, оплатом и резбаријом). Исти резбар је вероватно начинио и два налоња за целивајуће иконе, а по свој прилици истовремени су и орнаментални и фигурални украс на зидовима храма. Константин Пантелић био је штићеник митрополита Стратимировића и Лукијана Мушицког, што му је донело бројне наруџбине за велике сликарске послове. У цркви се налазе још иконе из XVIII и XIX века и једно оковано јеванђеље, штампано у Русији 1760.