english
Римокатоличка црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1818-1821
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1205
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
145
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 01-462/1-70. од 02.07.1970. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Оџаци налази се око 15 km од села Бач по коме је област Бачке добила име. Данашња црква, репрезентативна монументална грађевина са плитким трансептом, подигнута је 1818–21. на месту старије, из друге половине XVIII века. Познат је њен главни извођач, зидар Јохан Шмаус из Апатина. Посебно је декоративна главна фасада са три торња, средњим вишим од бочних, и класицистички решеним средишњим делом, где се над главним улазом налази запис на латинском језику о посвети храма арханђелу Михаилу, којим се грађевина датује у 1821. Обилато коришћени мотиви грчке и египатске орнаментике дају грађевини обележје историцизма. Унутрашњост светилишта и бочних просторија уз њега, хор, олтари и предикаоница, су архитектонски и скулпторски раскошно обрађени. Поред слободних скулптура, уз светилиште су изведене бојене и позлаћене рељефне представе у дрвету на предикаоници и на балкону хора. На главном олтару је слика арханђела Михаила како пробада сотону, рад Јозефа Пешкиа из 1834. Слике на олтарима потичу из прве и друге половине XIX века, међу којима је и једна слика Св. Тројства, рад бечког мајстора Полака, копија по Рубенсу. Унутрашња зидна декорација укључујући и слике светлих, живих боја, настала је крајем прошлог столећа. Прозори су украшени витражима. Капела на гробљу у Оџацима зидана је 1893.