english
Српска Православна црква пренос моштију Св. Николе 'Велидоња'
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1811
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1427
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
19
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1000/50 од 15.08.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Изграђена је 1811. у центру Долова, као барокна грађевина једнобродне издужене основе. Полукружни олтарски простор од наоса раздваја иконостасна преграда изведена у класицистичко-бидермајрском маниру. Сликану декорацију за богато изрезбарени иконостас старе доловске цркве извео је 1850. Јован Поповић. Примењујући своје сликарско умеће, усавршено у класи Леополда Купелвизера на бечкој Академији, Поповић остварује овде једну од најлепших религиозних целина у првој половини XIX века. Под утицајем касноназаренског сликарства највише пажње обраћа на прецизност цртежа, складност компоновања са смелим скраћењима и обраду драперија. Према подацима из летописа, живопис олтара и наоса велике доловачке цркве је рад непознатог немачког сликара. Избор сцена у олтару наводи да се ради о лутерану. Пространи наос је одвојен масивним зидом са три полукружна отвора од припрате са хором. Западним прочељем доминира високи звоник, надвишен уском лименом капом. Фасадна декорација чистих линија и пречишћених облика, најбогатија на западној страни, наглашене је вертикалне поделе. Конзерваторски радови су изведени 1962, а током 2006. радови на западном прочељу са звоником.