english
Зграда на Тргу Слободе бр. 1
Основни подаци
Место
Панчево, Трг краља Петра I бр. 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1833
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1428
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.986/48 од 21.06.1948. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Тргу краља Петра I бр. 7. Саграђена је у периоду између 1833. и 1838, по плановима граничарског грађевинара мајора Хајмана, за зграду Магистрата – управно административни објекат са доминантним положајем на главном градском тргу. Данас се у њој налази Народни музеј Панчева. Грађена је као репрезентативна масивна грађевина, класицистичке стилске оријентације, са основом у облику обрнутог ћириличног слова П, наглашеним главним корпусом оријентисаним према Тргу и нешто нижим, касније дозиданим, бочним крилима. Има приземље и спрат. Хоризонтална подела изведена је кордонским венцем, који дели приземни од спратног дела, и поткровним венцем, а главни акценат симетрично компоноване уличне фасаде је јако истакнути централни ризалит у осовини прочеља, са порталима, стубовима који носе балкон са балустрадом и тимпаноном у чијој ниши је рељеф са фигурама крилатих нимфи и сатом. Приземље има правоугаоне прозоре са профилисаним оквирима и снажним надпрозорницима, док су прозори спратног дела полукружни, са лунетама испод наглашених архиволти. Посторна организација и богата декоративна обрада ентеријера достигла је репрезентативност и складност архитектонских облика екстеријера објекта. Свечану дворану декорисао је 1838. Јулије Сајдл, сликар из Новог Сада. Конзерваторски радови на уличној фасади изведени су 1995–96, на објекту 2003-06.