english
Зграда Народне пиваре
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1722
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1214
Датум уписа у централни регистар
11.12.1997.
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.987/48 од 21.06.1948. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда народне пиваре у Панчеву представља целину објекта насталих од 1722. до почетка XX века. Најстарији индустријски објекат на територији Војводине, сазидан је 1722. године, и чини уличну зграду са централним делом у облику високог торња, односно димњака. Комплекс некадашње пиваре обухвата целину оивичену улицама Николе Тесле, Кеј Радоја Дакића и Др Касапиновића, у којој се налази најстарији објекат – пивара. У улици Николе Тесле је једноспратни пословно-стамбени објекат из прве половине XIX века. Почетком XX века сазидан је угоститељски објекат са баштом и сењаком, а надовезује се на спратни објекат који има улаз са настрешницом од кованог гвожђа застакленим армираним стаклом изведеним у сецесијском стилу. Капија која води у башту полукружно је засведена и једним делом се ослања на објекат, а другим на степенасти зидани довратник. У лунети изнад капије је рељеф Св. Ђорђа, а на углу ниша са статуом св. Јана Непомука. Конзерваторски радови на делу објекта изведени су 1995.