english
Зграда у Улици Н. Тесле бр. 3
Основни подаци
Место
Панчево, Ул. Николе Тесле бр. 3
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1792
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1429
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-177/4-69 од 15.04.1970. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1792. за седиште Банатске војне границе, чији је командант био генерал Миховил Михаљевић, човек који је веома заслужан за урбанистички развој Панчева. Позната је под називом „Михаљевићева кућа“, „Кућа са сунчаним сатом“, „Бригадиров стан“ и „Ћурчинова кућа“. Грађена је као једноспратни угаони објекат са основом у облику ћириличног слова „П“. Обликована је са стилским обележјима архитектуре XVIII века и детаљима бидермајерског класицизма. Обрада фасада је једноставна, са правоугаоним прозорским отворима у профилисаним оквирима и кордонским венцем који по хоризонтали одваја приземни део од спратног. Поткровни венац је једноставне профилације, кров двоводни, нешто виши над делом зграде који је на главној улици, кровни покривач је бибер цреп. Испод прозора су парапетне плоче са правоугаоним удубљенима и лизенама са стране. Угаони део спрата украшен је квадерима. Првобитни изглед објекта измењен је адаптацијом приземног дела у локале и продавнице. На јужној фасади налази се сунчани сат, а у полукружно засвођеном улазу у зграду, на таваници, медаљон са насликаним портретом генерала Михаљевића, рађеним према оригиналу Константина Данила. Конзерваторски радови на фасади, замени кровног покривача, конзервацији сунчаног сата изведени су 1996–98.