english
Зграда у Улици ЈНА бр. 2
Основни подаци
Место
Панчево, Ул. ЈНА бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1792
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1431
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
13
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-293/6-72 од 02.04.1973. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Позната под називом „Граничарска кућа“, саграђена је крајем XVIII века са стилским обележјима барока и један је од најстаријих сачуваних градских објеката у Панчеву. Грађена је као угаона спратна грађевина са основом у облику латиничног слова „L“, стамбеним простором на спрату и пословним у приземљу. Кров је висок, преломљени, са таванским прозорима. Обрада фасада је једноставна, без украса. Спратни део сачувао је првобитни изглед прозорских отвора, правоугаоног облика са плитким једноставним оквиром, док је приземље у великој мери нарушено отварањем излога за продавнице. Горњи спрат шире уличне фасаде подељен је пиластрима на три дела, са по три прозорска отвора, а ужи део фасаде има на средини репрезентативан балкон са оградом од кованог гвожђа, постављен на конзолама са флоралном орнаментиком, а и по два прозора са стране. Једноставним плитким кордонским венцем одвојен је приземни део зграде од спратног. Конзерваторски радови на реконструкцији објекта изведени су 1996–2003.