english
Кош за кукуруз
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1900/2000
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 187 од 23.3.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Саграђен је у дрвеној скелетној конструкцији,испреплетеној вишеструко увијеним лесковим прућем и покривен дрвеним дашчицама. Стубови коша орнаментисани су геометријским шарама у плитком дрворезу. Кош је израдио сеоски мајстор Недељко Вошић из села Драгољевца. По томе што је умро 1918, може се претпоставити да је саграђен најкасније у другој деценији 20 века. Као градња за смештај и сушење кукуруза представља репрезентативан пример градитељског мајсторства и смисла за естетику самоуког сеоског мајстора.