english
Зграда на Тргу Б. Кидрича бр. 8 - 10
Основни подаци
Место
Панчево, Трг краља Петра бр. 8-10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
3. деценија 19. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1433
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
15
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-293/6-72 од 02.04.1973. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је око 1830, у време бригадира Михаљевића. Позната је под називом „Штапска зграда“. Године 1892. зграду је купила Римокатоличка црквена општина, која је према плановима грађевинара Карла Хефнера 1894. извршила адаптацију. Једноставна и строга обрада фасада, карактеристична за војне објекте, тада је добила декоративне елементе неоренесансе, који су нагласили репрезентативност објекта. Данас је зграда у функцији пословно-трговинског, угоститељског и галеријског простора. Грађена је са основом у облику обрнутог ћириличног слова „П“. Главни део грађевине, према Тргу, има три куполе у облику зарубљене пирамиде. Куполе имају окулусе оивичене декоративним мотивима који се налазе на атици изнад ризалита. Приземни део фасаде обрађен је рустично. Врата и прозори се полукружно завршавају рустично изведеним лунетама. Рустиком су наглашена сва три ризалита који имају балконе са балустрадом у спратном делу. Прозори и врата посебно истакнутог централног ризалита полукружно се завршавају, док су сви остали прозорски отвори спратног дела правоугаоног облика са шамбранама. У северном крилу зграде осликани су сводови приземља и таваница степенишног дела сликарством из 1896. Конзерваторски радови на фасади изведени су 1982, на адаптацији унутрашњости зграде 1992, на објекту 2003–04.