english
Тврђава 'Купиник'
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1264
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
26
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 732/48. од 14.05.1948.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У доњем Срему поред села Купинова налазе се зидине средњовековног града Купиника, који је подигнут крајем XIII или у првој половини XIV века као војно–гранично утврђење угарског краља. Купиник је смештен на малом острву у мртваји реке Саве, познатој данас као Обедска бара. Грађен је од ломљеног камена споља обложеног опеком. Град је неправилне четвороугаоне основе (57x57 m), са истуреним округлим кулама на угловима. Улаз је био кроз пету кулу на североисточном бедему. Око бедема се налазио ров, највеће дубине од 3 m и ширине од 17 m на улазној страни. У граду су постојали стамбени објекти, али о њима се не зна ништа пошто археолошка ископавања нису вршена. Први писани помен о Купинику су две повеље краља Жигмунда из друге половине XIV века. Почетком XV века град прелази у руке српских деспота. Због опасности од Турака утврђен је боље и савременије. Прерађују се поједини делови и целине тако да од утврђења за ратовање хладним оружјем постаје утврђење са топовским кулама (северном шестоугаоном, а источном осмоугаоном). Деспот Ђурађ Бранковић је своју дворску цркву посвећену Св. Луки саградио поред утврђења и повезао их мостом.