english
Финансијска касарна
Основни подаци
Место
Купиново, Бранка Маџаревића 60
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1266
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
28
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 236/67. од 04.01.1963.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Бранка Маџаревића бр. 60. Саграђена је у XVIII веку, у време Војне границе, за потребе граничарске службе. С обзиром да је у Купинову тада постојала скела са живим прометом, претпоставља се да су у кући боравили финансијски службеници – цариници. Отуда и назив „Финансијска касарна“. Грађена је као приземни објекат, правоугаоне основе, са дворишним трактом. Једноставно је обликована, са високим и стрмим четвороводним кровом који припада типу кровова граничарских објеката. Обрада фасада је скромна, без украса, са уским вратима постављеним на средини главне фасаде и по три прозорска отвора са сваке стране. Честим преправкама фасаде су изгубиле првобитни изглед, а објекат у целини на својој аутентичности.