english
Џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 999 од 31.12.1967. Закон о заштити споменика културе (сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Џамија у Каличанима масивна је четворострана зграда од камена подигнута у 19. веку. Минаре је са четворосливним кровом покривен ћерамидом. На прочељу зграде на спрату је отворени дрвени трем у духу репрезентативних примера народне архитектуре. У зиду џамије као довратници узидане су секундарне плоче са текстом из 13. века.